• : 02325320429
Ekonomi Neden Kötüye Gider ?
img
Ekonomi

Ekonomi Neden Kötüye Gider ?

İnsanoğlu tarihsel süreçte mülkiyet kavramının ortaya çıkış sürecinden itibaren ihtiyaçlarını karşılamak adına birtakım faaliyetlere girmiştir. Bu ihtiyaçlar önceleri doğanın kendisinden karşılanırken belli bir zaman içinde mülkiyet sınırlarının yaygınlaşması dolayısıyla bireyler arasında doğanın paylaşımı söz konusu hale gelmeye başlamış ve ticari ilişkilere mecburiyet duyulmuştur. Bu ticari ilişkilerin tanımlanması noktasında alım satım işlemleri, finans ilişkileri, tasarruf ve stoklama tedbirleri gibi birçok konuya dayanarak ekonomi olarak adlandırdığımız kavram oluşmuştur.

Ekonomi kelime anlamı olarak hane anlamına gelmekte olan "oikos" ve yönetim, idare gibi anlamlar taşıyan "nomos" kelimelerini birleşmesiyle oluşturulmuştur. Önceleri hane içi idare işlemleri olarak adlandırılan ekonomi bugün devletler, kurumlar, bireyler gibi birçok özel ve tüzel kişiliğin konusu haline gelmiş bulunmaktadır. Yine hayatımızda oldukça önemli bir yer tutan ekonomi kavramının gelişim sürecinde birçok sorunlar da beraberinde gelmektedir. Bunlardan biri de ekonomik kriz olarak adlandırılan bir süreçtir. Birçok toplum ve kuruluş genel ekonominin kriz sürecine girmesi ile bu durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir.


Ekonomik Kriz Nedir ve Nasıl Sonuçlar Doğurmaktadır ?

Ekonomik kriz toplum ve toplumun oluşturduğu kurumların üretim kapasitelerini, parasal durumlarını, alım satım şeklinde cereyan eden ticari ilişkilerini zedeleyen bir süreçtir.
- Birçok ekonomik kriz türevi vardır. Borsa sistemine dayanan patlaklar, döviz fiyatlarında göreceli dalgalanma, mal ve hizmet piyasalarında ki ani sorunlar gibi birçok unsura dayanabilmektedir.
- Toplumsal ve politik sorunlarda ekonomik krizi tetikleyebilmektedir. Savaş, dengesiz göç, kaos ve kargaşalı ortamlar, yönetim sisteminde ki belirsizliklerde ekonomik krizi tetikleyebilen konulardır.
- Yine ekonomik büyümenin etkisiyle oluşan mal ve hizmetlere talep yoğunluğunun karşılanamaması halleri de ekonomik kriz ortamını doğurabilmektedir.

Ekonomik Krizin Ana Nedenleri Nelerdir ?

Devletlerin ve kamu kuruluşlarının aşırı borç yükü altına girmesi,
- Arz ve talep oranları arasında ki dengesiz gerilimler,
- Faiz oranlarında ki hızlı artışlar,
- Döviz piyasalarında ki aşırı ve ani dalgalanmalar,
- Hisse senedi piyasalarında ki ve borsa üzerinde ki sorunlar,
- Ödemeler noktasında kuruluşların ve bireylerin yaşadığı zorluklar bu krizin ana nedenler arasında görülebilir.

Sonuç olarak ekonomi siteminin doğru yönetilmesi noktasında yaşanabilecek aksilikler zincirleme biçimde gerek kurumlar gerekse bireyler üzerinde ciddi anlamda sıkıntılar doğurabilmektedir.


İlginizi Çekebilir